Kontakt

Anne Mari Sønsteby og
Tor Olav Gaptjern
3539 Flå
Norway

Tlf: 97039538
Epost: kennelstravinski@yahoo.no